La matrícula del següent curs acadèmic es renova automàticament durant la segona quinzena del mes de juliol.

La matrícula NO es renovarà de manera automàtica en els següents casos: •El doctorand ja ha defensat la tesi en el present curs. •Ja s'ha convocat la defensa de la tesi (convocatòria formal del president del tribunal) per a abans del 30 de setembre del curs següent. •El doctorand té complements de formació assignats que encara no han sigut superats. En aquest cas es realitzarà una citació per a realitzar la matricula en la segona quinzena de juliol del curs que acaba.