Sí, hi ha més de 50 cabines distribuïdes en 7 biblioteques per al treball en grup. Podeu consultar quins són els Espais per a treball en grup a les biblioteques UPV.