- -

Page tree

Una vegada completat el pas anterior de control antiplagi s'inicia el procés d'avaluació externa de l'esborrany de la tesi.

L'esborrany de la tesi es farà arribar a un grup d'investigadors externs a UPV i experts en la temàtica de la tesi.

La proposta inicial de professors que revisaran la tesi pot partir de la direcció de la tesi, encara que sempre serà responsabilitat de la Comissió Acadèmica l'aprovar la proposta definitiva, que podrà o no coincidir amb la inicial.

Pot consultar el detall sobre el procés en aquest enllaç.