- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tots els préstecs s'han ampliat fins al 30 de setembre, però si malgrat tot vols retornar el que tens prestat i no pots venir a la biblioteca, pots donar-li-ho a una altra persona perquè ho retorne en el teu nom.

Per a poder vindre a la Biblioteca caldrà demanar cita prèvia.