- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Si necessites ajuda per a trobar llibres, revistes, ordinadors portàtils i altres materials de la biblioteca, o per utilitzar la resta de serveis de la biblioteca, contacta amb els bibliotecaris online a través del xat i de La biblioteca respon.

A més les Biblioteques UPV hem posat en marxa La Biblioteca UPV en casa, una web per a facilitar-te tota la informació i les novetats sobre els nostres serveis.

  • No labels