- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

No, en aquests moments no es poden utilitzar els ordinadors de consulta per raons d’higiene i seguretat.