- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sí, els banys estan oberts al públic però el seu ús queda restringit a una persona cada vegada. Hauràs de llavar-te les mans seguint les indicacions abans i després, i utilitzar el gel desinfectant. Seran desinfectats diverses vegades al dia.