- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S'ha de prioritzar l'ús d'escales evitant el contacte amb baranes i passamans garantint, en tot cas, la posterior rentada de mans.

Si s'utilitza l'ascensor, cal tocar els botons amb la mà no dominant, i llavar-se-les quan siga possible.

Us recomanem revisar les bones pràctiques preventives.