- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tal com estableix el Servei de Prevenció de la UPV en edificis i entorns tancats, amb caràcter general, és obligatori l'ús de màscara.

Us recomanem revisar les Bones pràctiques preventives.