- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

L'accés a les biblioteques UPV només està permès als membres de la Universitat Politècnica de València presentant el seu carnet.

A més, tal com estableix el Servei de Prevenció de la UPV en edificis i entorns tancats, amb caràcter general, és obligatori l'ús de màscara.

Us recomanem revisar les Bones pràctiques preventives.