- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Per a poder anar a la biblioteca has de demanar cita prèvia

La devolució de llibres, revistes, pel·lícules, ordinadors portàtils, etc. es realitza als mostradors de les biblioteques.

Una vegada feta la devolució de llibres, pel·lícules o revistes es depositaran en un espai senyalitzat per a després posar-los en quarantena durant 14 dies.

Recorda que tots els préstecs s'han ampliat fins el 30 de setembre.