- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per a nosaltres la seguretat és una de les coses més important, per això, seguint les recomanacions oficials quan vingues a la biblioteca has de portar màscara, utilitzar el gel desinfectant, mantenir la distància mínima de separació de 1,5 metres i seguir els itineraris d'entrada i eixida.

A més, tots els materials passen una quarantena de 3 dies abans de ser prestats i totes les instal·lacions estan degudament ventilades i desinfectades.

Consulta el document sobre Bones pràctiques preventives de la UPV.