- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sí, tots els llibres que haja tingut prestats qualsevol usuari passen una quarantena de 14 dies abans de tornar-los a prestar.

En consultar un llibre, revista, portàtil, etc. en Polibuscador pots veure si està en quarantena i la data en la qual estarà disponible.