- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sí, tots els llibres que haja tingut prestats qualsevol usuari passen una quarantena de 3 dies abans de tornar-los a prestar.

En consultar un llibre, revista, portàtil, etc. en Polibuscador pots veure si està en quarantena i la data en la qual estarà disponible.