- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Només si véns a prestar o retornar llibres hauràs de demanar cita

A més per a poder dur-te un llibre, un ordinador portàtil o una revista en préstec, primer hauràs de reservar-lo en PolibuscadorT’enviarem un correu quan estiga disponible i pugues vindre a la biblioteca a per ell.

Tingues en compte que els llibres i revistes tornats han de passar una quarantena de 3 dies abans de poder prestar-los de nou.