- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

 

El servei de préstec de la Biblioteca està dirigit exclusivament als membres de la comunitat universitària: alumnes, professors, investigadors, personal d'administració i serveis, i altres col·lectius vinculats amb la Universitat Politècnica de València.

 

 

  • No labels