- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

 

Des de la pàgina web de Mendeley crear usuari introduint el correu electrònic de la UPV i una contrasenya. Es recomana utilitzar el correu de la UPV per a poder gaudir dels avantatges dels comptes institucionals de Mendeley:

  • Més espai personal (5GB)
  • Mes espai compartit (20GB)
  • Creació d'un nombre il·limitat de grups de fins a 25 membres.
  • Analítiques de les teues publicacions
  • Botó Mendeley Suggest

A continuació, es rep un correu que cal confirmar per a verificar el correu institucional que s'ha introduït en crear el compte.

Més informació en la  biblioguia de Mendeley.

 

 

 

 

  • No labels