- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

 

En la col·lecció de les Biblioteques UPV hi ha tesis tant en paper com en format electrònic.

Per accedir a les tesis doctorals de la UPV pots fer-ho de diverses formes:

 1. A través del repositori institucional RiuNet. Accediràs al text complet en format electrònic.
  Pots buscar la tesi que t'interesse per títol, autor, etc., o veure una llista de totes les tesis incloses des de:
  Comunitats i col·leccions > Recerca > Tesis doctorals
 2. Des del PoliBuscador > Cerca avançada,
  seleccionant “Tesi” del desplegable Tipus de material i fes la cerca per títol, autor, matèria, etc.
  Es recuperaran tant tesis impreses com en format electrònic i accessibles des d'Internet.

Les tesis en paper poden tenir dos tipus de signatura:

 • B-TES: Estan situades en la primera planta de la Biblioteca Central i te les pots emportar en préstec com qualsevol altre llibre.

 • 7-2: No es presten, però es poden consultar a la biblioteca.

Si t'interessa alguna tesi que no està en la nostra col·lecció, pots sol·licitar-la a través del servei de Préstec interbibliotecari.

 

 

 • No labels