- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Podeu sol·licitar-los a través de PoliFormat adjuntant el formulari que trobareu en aquest enllaç aquest enllaç

En el termini màxim de 7 dies, el sol·licitant rep un correu indicant-li que pot arreplegar la documentació en el Servei d'Esports.