- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

La matrícula del següent curs acadèmic es renova automàticament durant la segona quinzena del mes de juliol.

La matrícula NO es renovarà de manera automàtica en els següents casos: •El doctorand ja ha defensat la tesi en el present curs. •Ja s'ha convocat la defensa de la tesi (convocatòria formal del president del tribunal) per a abans del 30 de setembre del curs següent. •El doctorand té complements de formació assignats que encara no han sigut superats. En aquest cas es realitzarà una citació per a realitzar la matricula en la segona quinzena de juliol del curs que acaba.

  • No labels