- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

 

Pot ser per diversos motius:

  • Perquè la VPN no està ben connectada. Per a comprovar-ho, consulta la informació per a accedir als recursos digitals des de fora de la Universitat.

  • Perquè el recurs, o l'any en qüestió, no està subscrit. Si es tracta d'una revista, podràs comprovar les existències contractades en la fitxa del PoliBuscador a l'apartat Visualitza-ho

  • Perquè aquest recurs (base de dades, revista o llibre) no autentica per IP sinó per contrasenya. Per obtenir l'usuari i contrasenya, segueix aquestes passes:

  • Perquè l'ordinador té connectat el Proxy. Cal desconnectar-lo perquè es puga reconèixer la IP de l'ordinador.

 

 

  • No labels