- -

Page tree

En aquest enllaç trobarà informació de la regulació del procediment i formularis de sol·licitud de declaració d'equivalència de títols estrangers al grau acadèmic de doctor en la Universitat Politècnica de València.