- -

Page tree

L'Escola de Doctorat, una vegada realitzada la convocatòria formal de l'acte de defensa per part del President del Tribunal de tesi, contactarà amb els membres del tribunal per a la gestió de desplaçaments i allotjament.

En aquesta pàgina WEB trobarà informació quant a límits de despesa i imports per cadascun dels conceptes de despesa.