- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Sí, en aquests moments, la Biblioteca Central disposa d'una cabina d'estudi en grup adaptada, que es troba a la tercera planta.

També disposes de cabines adaptades a la Biblioteca de Belles Arts, a la Biblioteca d'Agroenginyeria, a la Biblioteca d'Informàtica i a la Biblioteca de Gandia.