- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

 

Les biblioteques UPV tenen una àmplia col·lecció de revistes en què es pot cercar a través de PoliBuscador introduint-ne el títol o l’ISSN en l’espai de cerca.

Una altra opció per a accedir solament a revistes electròniques és a través de l'accés directe Revistes A-Z.

 

 

En els resultats, clica en el títol i accediràs a la informació de la revista:

  • Si està en format electrònic, veuràs l'enllaç a la revista.

  • Si està en format imprès, veuràs les biblioteques on es troba amb l'enllaç als números disponibles.

En el cas de les revistes impreses i depenent de la biblioteca, la revista estarà en accés lliure o en dipòsit. Cal acudir al mostrador de la biblioteca per a sol·licitar-la. Si es vol traure en préstec, cal consultar l'apartat Condicions generals de préstec.

En el cas de les revistes electròniques, si s'hi accedeix des de fora de la UPV, cal tenir connexió a la xarxa a través de VPN i seguir les instruccions d’Infoaccés.

 

 

  • No labels