- -

Page tree

Què necessite per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per activitats?

Per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per activitats en estudis de grau, t'has de dirigir al centre responsable del títol a fi de presentar la documentació acreditativa de la participació en les activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que se sol·liciten fins a un màxim de 6 crèdits de les oferides en l'enllaç següent:
Reconeixement de crèdits per activitats

Quant pague pel reconeixement de crèdits per activitats?

Pagues el 25% del valor dels crèdits de l'assignatura (segons el que es disposa en l'article 143.2 del Decret legislatiu 1/2005 de la Generalitat Valenciana, segons la redacció donada per la Llei 9/2011).