- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Te podrem prestar llibres, portàtils, revistes i pel·lícules que estiguen disponibles i hagen passat la quarantena.

Primer hauràs de reservar-los desde PoliBuscador i quan t'avisem que estan disponibles hauràs de demanar cita prèvia per a vindre a la Biblioteca.