- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Si el treball acadèmic s’ha presentat recentment arribarà a RiuNet des de l’aplicació de gestió corresponent. Si passats uns dies des de la lectura d’aquest no el trobes a RiuNet contacta amb Biblioteca.