- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Des de la pàgina web de Mendeley crear usuari introduint el correu electrònic de la UPV i una contrasenya. 
Image Removed
Es recomana utilitzar el correu de la UPV per a poder gaudir dels avantatges dels comptes institucionals de Mendeley:
  • Més espai personal (5GB)
  • Mes espai compartit (20GB)
  • Creació d'un nombre il·limitat de grups de fins a 25 membres.
  • Analítiques de les teues publicacions
  • Botó Mendeley Suggest
A continuació, es rep un correu que cal confirmar per a verificar el correu institucional que s'ha introduït en crear el compte.
Més informació en la  biblioguia de Mendeley.

 

 

 

 

Són eines o programes informàtics utilitzats per a gestionar de forma automatitzada les referències bibliogràfiques, les cites i la bibliografia. Faciliten l’emmagatzematge, organització i edició de les nostres referències bibliogràfiques.

A més, per mitjà de connectors instal·lats en els processadors de textos es permet automatitzar el procés d’inserció de les referències, amb l’estil desitjat, durant el procés de redacció d’un manuscrit acadèmic/ d’investigació. Hi ha informació completa sobre cites i referències bibliogràfiques disponible en les biblioguies de la biblioteca.