- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Accedir a https://polilabs.upv.es, identificant-se amb usuari i contrasenya i seleccionant l'autenticador corresponent.

En la icona d'UPV - BIBLIOTECA accedir a la configuració.Sol·licitarà instal·lar un plugin, s'ha de cancel·lar, llavors ens apareixerà l'opció de triar connexió. Seleccionar HTML5-RDP.

Per a més informació consultar el Manual de l'usuari elaborat per l'ASIC.