- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

El títol de doctor per la UPV podrà incloure una referència al seu desenvolupament en règim de CoTutela.
Pots consultar els requisits en aquest enllaç.