- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En

...

aquests moments,

...

i a diferència del que ocorre en estudis de Grau i Màster, no existeixen beques públiques nacionals per a finançar la matrícula dels estudis de doctorat.

Existeixen els anomenats contractes predoctorals que són contractes laborals per a realitzar la tesi doctoral i formar-se dins d'un grup d'investigació de la Universitat Politècnica de València.

...

Puede consultar información relacionada con ayudas predoctorales para el desarrollo del doctorado en este enlaceAquests contractes s'adjudiquen en convocatòries competitives anuals, que gestionen en cada cas les institucions convocants.

Pot consultar informació relacionada amb ajudes predoctorals per al desenvolupament del doctorat en aquest enllaç.