- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Les taxes acadèmiques de titulacions universitàries en la Comunitat ** Valènciana són establides, cada any, per l'organisme responsable de la Generalitat Valenciana (Govern autonòmic).
Tens el detall de les taxes acadèmiques (preus públics) per a aquest curs acadèmic en aquesta direcció.
Les taxes generals de matrícula per curs acadèmic (de l'1 de setembre al 31 de juliol del següent any) són les corresponents als següents conceptes:

...