- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Els membres de la UPV poden suggerir la compra de materials bibliogràfics (llibres, llibres electrònics, material audiovisual, etc.) per a qualsevol de les biblioteques i sales de la UPV.

Una vegada identificat en el PoliBuscador, es pot fer un suggeriment de compra de diverses maneres:

  • Des de La meua Biblioteca biblioteca > Sol·licituds > Suggeriment de compra

  • Des d'un registre bibliogràfic que hi ha al PoliBuscador, clicant “Suggeriment de compra”