- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

El carnet de la UPV és personal i intransferible. No es pot fer ús dels serveis de la Biblioteca amb el carnet d'una altra persona. En el cas del Préstec el propietari del carnet és el responsable del material prestat i de la seua devolució.

 

 

Image Removed

Image Removed