- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Sí, hi ha períodes especials de préstec, que coincideixen amb les vacances d'estiu, Nadal i Pasqua i les festes locals.

Les dates de començament i fi dels préstecs especials es publiquen en la web de la Biblioteca i en les xarxes socials.