- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Estem tenint un problema amb l'accés per VPN a la base de dades de normes UNE, Aenormás. Algunes vegades no reconeix la connexió i apareix el missatge La seua sessió ha expirat. Per favor torne a identificar-se.

De moment es pot solucionar obrint la base de dades Aenormás en una finestra d'incògnit en el navegador Chrome, Firefox, Explorer, Edge, o el que utilitzes habitualment.

 

 

Image Removed Image Removed