- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Si eres estudiant, professor, investigador o personal de la UPV pots renovar el préstec dels exemplars

Els préstecs es renoven de manera automàtica fins a un màxim de 4 mesos de temps (2 mesos en el cas de pel·lícules i revistes), sempre que no tinguen cap reserva i que no estigues sancionat ni tingues documents amb el termini de devolució vençut.

Els préstecs es renoven de manera automàtica 2 dies abans de la data de venciment si el llibre compleix les condicions per a ser renovat. Si no pot ser renovat

Si no és possible la renovació, rebràs un correu d'avís de devolució.

  • Si pertanys a la resta de col·lectius, pots renovar els llibres cada 15 dies fins que es complisquen 4 mesos des del primer préstec. Les pel·lícules i les revistes pots renovar-les cada 7 dies fins que es complisquen 2 mesos des del primer préstec, tot a través de PoliBuscador >  La meua Biblioteca > Préstecs
    La renovació podràs fer-la sempre que els exemplars no tinguen cap reserva i que no estigues sancionat ni tingues documents amb el termini de devolució vençut.