- -

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Et recomanem que el registres, però si per algun motiu no vols o no pots fer-ho, has d’acudir en persona al CAU de l’ASIC si ets al campus de València (situat a l’edifici 4H) o bé als serveis informàtics de Gandia i Alcoi si Jose Miró en Gandía / Luís Samblas en Alcoi, si ets a aquests campus.

12. Puc registrar qualsevol número de mòbil?

...