- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Els estudiants de doctorat de centres d'investigació externs a la UPV tenen l'oportunitat de gaudir d'estades d'investigació en la UPV.

Consulta en aquest enllaç més detalls sobre aquest tema.