- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

El termini ordinari per a sol·licitar l'accés a doctorat en la UPV (termini de preinscripció) està obert des de mitjan maig fins a mitjan octubre.
A més, la majoria de programes de doctorat obrin terminis extraordinaris a continuació.
Pots consultar les dates exactes en aquest enllaç.