- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

L'admissió a un programa de doctorat és vàlida per dos cursos acadèmics. #Això Això vol dir que l'estudiant pot formalitzar la matrícula en el mateix curs en què és admès o en el següent.

...